Rådgivningstjänster

Arris erbjuder olika konsulttjänster för att öka värdet och minimera riskerna.

Vi ger våra kunder verktygen de behöver för att tryggt kunna fatta viktiga investeringsbeslut, oavsett om det rör hela eller delar av projektet. Vi erbjuder även rådgivningstjänster specifikt framtagna för att undvika, hantera och lösa konflikter, due diligence-granskning, försäkringsvärderingar samt ge rådgivning inför sakkunnigt vittnesmål.

  • Support för investeringsbeslut och business case

  • Tvistlösning

  • Due diligence-granskning

  • Värderingar och brandförsäkring

  • Sakkunnigt vittnesmål

  • Övervakning av tillgångar