Projektkontroll

Projektkontroll är en tjänst som bygger på vår erfarenhet av att arbeta inom läkemedelssektorn där sträng rapportering och tidsplanering är vanligt.

Fördelarna med dessa system och tekniker kan tillämpas på projekt, budgetar, personal och system för att se till att rapportering i realtid och projektstatus alltid är tillgänglig. Tjänster inkluderar:

  • Riskanalys

  • Effektivitetsrapportering

  • Analys av upparbetat värde
  • Tidsplaneringsrapportering
  • Dashboards och rapporter för att identifiera trender och ändringshantering
  • Hantering av program och tidsplanering

  • Fakturahantering

  • Kassaflöde och slutkostnadsprognoser