Kostnadsstyrning och kostnadskalkylering

Kostnadshantering är en av våra huvudtjänster och vi integrerar internationella arbetstekniker och -metoder från traditionella kostnadskalkyler och kostnadsstyrningsmetoder för att kunna erbjuda en unik tjänst som tillgodoser den nordiska marknadens behov.

Våra proaktiva, dynamiska och processdrivna tjänster gör det möjligt för våra kunder att fatta välinformerade beslut vid rätt tidpunkt vilket maximerar värdet och förbättrar effektiviteten i projekteringsprocessen. Våra processer kontrollerar kostnader och risker genom byggprojektets livscykel. Tjänsterna inkluderar:

  • Kostnadsberäkningar och genomförbarhetsanalyser

  • Riktmärkning
  • Kostnadsplanering och budgetallokering
  • Värdeoptimering
  • Livscykelkostnader
  • Rådgivning och support om upphandlingar
  • Avtalsadministration
  • Kommersiell förvaltning
  • Risk- och möjlighetshantering