Intro Vilka är vi

Arris är ett konsultföretag som erbjuder avancerade,
dynamiska och pålitliga tjänster till kunder inom den nordiska byggbranschen.

Med en gedigen bakgrund inom projektkontroll samt kostnadskalkylering, kostnadsstyrning och ekonomiuppföljning (Quantity Surveying & Cost Management) använder vi på Arris oss av beprövade, internationellt erkända system och arbetssätt för att ge våra kunder bättre kontroll och verktyg som gör det möjligt att fatta proaktiva beslut samtidigt som värdet maximeras och riskerna minimeras för varje byggprojekt.

Vårt team med RICS-kvalificerade konsulter har lång erfarenhet av både den nordiska och den internationella marknaden. Vi erbjuder våra tjänster för projekt av varierad storlek, komplexitet och med olika antal byggplatser inom både den privata och den offentliga sektorn. Vi hanterar projektvärde på allt från under 5 miljoner kronor till över 5 miljarder kronor.

Om Arris
Vi erbjuder

Intro Om Arris

Vi gör det möjligt för våra kunder att fatta proaktiva beslut
som maximerar värdet och minimerar riskerna för deras byggprojekt.

Vi erbjuder proaktiva, dynamiska och processdrivna tjänster som gör det möjligt för våra kunder att fatta välinformerade beslut vid rätt tidpunkt. Detta maximerar värdet, förbättrar effektiviteten i projekteringsprocessen och ger en process som kontrollerar kostnader och risker genom byggprojektets hela livscykel.

Vi har ofta sett en gemensam nämnare för byggprojekt på den nordiska marknaden. Kunder blir först hänförda av idéer och sedan besvikna när de inser att idéerna inte går att förverkliga. Projekteringen måste då arbetas om regelbundet för att hålla sig inom de striktare budgetramarna.

Detta är dyrt, tidskrävande och frustrerande för alla inblandade – och helt onödigt.

Värde skapas tidigt i byggprojekt och med vår integrerade, systematiska och samarbetsbetonade metod ser vi till att maximera värdet. Det förbättrade värdet bibehålls eller ökas sedan genom att vi implementerar kontrollprocesser för att hantera budgeten och riskerna genom de olika projekterings- och byggfaserna tillsammans med beprövade projektspecifika strategier för upphandling av arbetet.

Tjänster Vi erbjuder

Referenser Ett urval av projekt vi är stolta över

Medarbetare Hör av dig

Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och deras drivkraft är nöjda kunder. Vi har lång erfarenhet både internationellt och inom Norden. Vår erfarenhet ger oss en plattform för våra professionella, förstklassiga tjänster som vi skräddarsyr enligt våra kunders behov.

Adrian Knapp

(+46) 070 452 90 31

a.knapp@arris-ab.com

Kris Adam

(+46) 073 98 37 580

k.adam@arris-ab.com

Arris AB

Vasagatan 36
111 20, Stockholm

info@arris-ab.com
+46 (0)8 120 57 199

Organisationsnr: 559119-6349